Wat is een Brede School?

Brede school

Een Brede School is meer dan een basisschool. Een Brede School is een samenwerking tussen meerdere basisscholen en organisaties in een wijk. Een Brede School is er voor kinderen, ouders/verzorgers en wijkbewoners. Meerdere organisaties werken samen in een gebouw (een multifunctionele accommodatie ofwel MFA) en bieden hun diensten aan de wijkbewoners aan. Die organisaties noemen we partners van de Brede School. Iedere organisatie is verantwoordelijk voor haar eigen werkzaamheden. Uw kind kan samen met u als ouder/verzorger in het gebouw terecht voor verschillende activiteiten die worden verzorgd door de partners van de Brede School. 

Op dit moment bestaan er twee Brede Scholen in Drachten, de brede school ‘De Drait’ en de brede school ‘De Wiken’. Het is de bedoeling dat deze Brede Scholen in de toekomst Integrale Kindcentra worden. Er wordt dan inhoudelijk nog meer door de partners samengewerkt. 

Integraal Kindcentrum

Een Integraal Kindcentrum (IKC) is namelijk meer dan alleen een gebouw waarin verschillende partners gevestigd zijn en samen activiteiten organiseren. Een IKC is een vergaande samenwerking waar onderwijs, peuterspelen, opvang en opvoeding voor kind en ouders samen komt.  Een doorlopende ontwikkeling voor kinderen van 0-12 jaar staat hierbij centraal. Er blijft ruimte voor de eigen identiteit van de aangesloten partners. De medewerkers van de partners van het IKC werken inhoudelijk en organisatorisch intensief samen.

BREDE SCHOOL DE WIKEN

BREDE SCHOOL DE DRAIT