Bestuur en Coöperatie

Het Bestuur van de Coöperatie Brede Scholen Smallingerland heeft als doel, samenwerking en begeleiding van kinderen van 0-12 jaar, op wijkniveau te bevorderen, bedoeld voor kinderen, ouders/verzorgers en wijkbewoners. Het bestuur is samen met de managementteams (MT) van de Brede Scholen De Drait en De Wiken verantwoordelijk voor de uitvoering van de besluiten. De MT’s van de Brede Scholen doen het bestuur voorstellen in o.a. beleid, begroting en jaarverslag. De MT’s bewaken de doelstelling van de Brede Scholen en de uitvoering van activiteiten en kwaliteit van de samenwerking. In de Brede Scholen zijn naast de participanten ook medegebruikers gehuisvest, zij maken gebruik van ruimten en werken op deelgebieden met de participanten samen. 

Het Bestuur van de Coöperatie Brede Scholen Smallingerland bestaat uit de participanten:

·     Stichting Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (M.O.S.)

·     Vereniging voor christelijk basisonderwijs in Drachten en omstreken (PCBO Smallingerland)

·     Stichting Openbaar Primair Onderwijs Furore (OPO Furore).  

De MT’s van de Brede Scholen De Drait en de Wiken bestaan uit beide directeuren van de basisscholen en de manager peuterspelen en opvoedingsondersteuning van M.O.S. In de MT’s worden opdrachten geformuleerd voor de werkgroepen en de MT’s zien er op toe dat deze uitgevoerd worden. Een werkgroep bestaat uit medewerkers van de participanten en medegebruikers van de Brede Scholen. De werkgroepen zijn o.a. actief met naschoolse activiteiten, gezamenlijke evenementen, taal-lees ontwikkeling, cultuur, voedingsbeleid en er is een gezamenlijke bibliotheek. 

Managementteam Brede Scholen De Drait:

·     Ubbo Elzinga, directeur basisschool De Voorde - voorzitter

·     Ruud Wagenmakers, directeur basisschool De Meander

·     Annet Folkersma, manager peuterspelen en opvoedingsondersteuning van M.O.S. 

Managementteam Brede School De Wiken:

·     Marten van der Kamp, directeur basisschool De Kameleon - voorzitter

·     Jan van der Veer, directeur basisschool Het Mozaïek

·     Annet Folkersma, manager peuterspelen en opvoedingsondersteuning van M.O.S. 

Het bestuur van de coöperatie waaronder beide brede scholen vallen bestaat uit:

·     Kees Joustra - onafhankelijk voorzitter

·     Rachel van den Hoogen, directeur-bestuurder M.O.S.

·     Bas van Loo, directeur-bestuurder PCBO Smallingerland

·     Teunis Wagenaar, algemeen directeur OPO Furore